Outsourcing Pracowniczy w Nowej Ustawie o Dostępie Cudzoziemców do Rynku Pracy

Outsourcing Pracowniczy w Nowej Ustawie o Dostępie Cudzoziemców do Rynku Pracy

Outsourcing pracowniczy to popularna metoda zarządzania zasobami ludzkimi, pozwalająca firmom na elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynkowych. Poprzez wynajmowanie zewnętrznych pracowników, przedsiębiorstwa mogą skupić się na swojej głównej działalności, jednocześnie obniżając koszty operacyjne i administracyjne. Jednakże, w Polsce i na świecie, praktyka ta zyskała również negatywne konotacje, szczególnie gdy jest wykorzystywana do obejścia…