Pracownicy z Azji na rynku pracy w Polsce

Pracownicy z Azji na rynku pracy w Polsce

Pracownicy z Azji stają się coraz bardziej dostrzegani przez pracodawców w Polsce. Wzrastająca rekrutacja z tego regionu świata podkreśla znaczenie otwarcia rynków i globalizacji. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aktualne na dzień 30.03.2024, pokazują znaczny wzrost liczby legalnie zatrudnionych obywateli azjatyckich, co odgrywa kluczową rolę w dynamice polskiego rynku pracy. 1. Pracownicy z Azji Środkowej Lista…