Pracownicy z Ukrainy w Polsce – Duża Nowelizacja Przepisów od 1 lipca 2024 r.

Pracownicy z Ukrainy w Polsce – Duża Nowelizacja Przepisów od 1 lipca 2024 r.

W dniu 7 czerwca 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw 11 czerwca 2024 r. i wprowadza szereg zmian. Legalność pobytu…

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza Unii Europejskiej

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza Unii Europejskiej

Warunki pracy i wynagrodzenie cudzoziemców Zatrudnienie cudzoziemców spoza UE wiąże się z obowiązkiem dostosowania warunków pracy do polskich standardów, które obejmują normy czasu pracy, wymiary urlopu, minimalne wynagrodzenie oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Niezależnie od tego, czy zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej, pracodawca musi zapewnić wynagrodzenie nie niższe niż…

Pracownicy z Azji na rynku pracy w Polsce

Pracownicy z Azji na rynku pracy w Polsce

Pracownicy z Azji stają się coraz bardziej dostrzegani przez pracodawców w Polsce. Wzrastająca rekrutacja z tego regionu świata podkreśla znaczenie otwarcia rynków i globalizacji. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aktualne na dzień 30.03.2024, pokazują znaczny wzrost liczby legalnie zatrudnionych obywateli azjatyckich, co odgrywa kluczową rolę w dynamice polskiego rynku pracy. 1. Pracownicy z Azji Środkowej Lista…