elektrycy z ukrainy

Kampania reklamowa Google Ads dla specjalistów z Polski i Ukrainy: wyniki i analiza

Rekrutacja specjalistów to jedno z najtrudniejszych zadań, z którymi muszą się mierzyć pracodawcy. W 2023 roku przeprowadzono miesięczną kampanię reklamową Google Ads mającą na celu przyciągnięcie specjalistów z Polski i Ukrainy do pracy w Niemczech. Kampania była skierowana na terytorium Polski, a ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, rekrutacja obywateli ukraińskich odbywała się wyłącznie na terenie Polski.

Cele kampanii:

  1. Przyciągnięcie wykwalifikowanych pracowników z Polski i Ukrainy.
  2. Prowadzenie kampanii reklamowej na terytorium Polski, aby zrekrutować pracowników do pracy w Niemczech.

Wyniki i analiza:

Wyniki kampanii zostały przedstawione na wykresie, pokazującym koszt konwersji dla każdej grupy reklam:

  • Malarze_pl (Malarze z Polski): Koszt konwersji wyniósł 4,17 zł.
  • Elektrycy_pl (Elektrycy z Polski): Koszt konwersji wyniósł 4,73 zł.
  • Elektrycy_ua (Elektrycy z Ukrainy): Koszt konwersji wyniósł 9,94 zł.
  • Spawacze_ua (Spawacze z Ukrainy): Koszt konwersji wyniósł 6,93 zł.
elektrycy z ukrainy

Analizując te dane, można wyciągnąć następujące wnioski:

  1. Skuteczność w zależności od regionu: Kampanie skierowane na specjalistów z Polski były bardziej skuteczne pod względem kosztów konwersji niż kampanie skierowane do pracowników z Ukrainy. Może to być związane z różnicami językowymi, kulturowymi czy motywacyjnymi, a także z dostępnością specjalistów w poszczególnych regionach.
  2. Znaczenie specyfiki zawodów: Różnice w kosztach konwersji między malarzami, elektrykami i spawaczami pozwalają optymalizować przyszłe kampanie, lepiej rozumiejąc, jakie zawody łatwiej przyciągnąć za pomocą reklamy internetowej.
  3. Budżet reklamowy i skuteczność: Koszt konwersji okazał się znacznie niższy niż oczekiwano, co świadczy o potencjale tej formy reklamy w przyciąganiu wykwalifikowanych pracowników. Warto jednak zauważyć, że wyniki kampanii z 2023 roku mogą różnić się od przyszłych wyników ze względu na zmiany w rynku.
rekrutacja elektryków i spawaczy

Podsumowanie:

Kampania reklamowa Google Ads dostarczyła cennych danych na temat przyciągania specjalistów z Polski i Ukrainy na rynek pracy w Niemczech. W przyszłości można bardziej precyzyjnie segmentować odbiorców, uwzględniając różnice regionalne i specyfikę zawodów, aby zwiększyć skuteczność reklamy.

Podobne wpisy