Od Ukrainy po Azję: Mozaik Pracowników w Polsce

Od Ukrainy po Azję: Rozszerzający się Mozaik Zagranicznych Pracowników w Polsce

Na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku, liczba cudzoziemców, którzy legalnie pracują w Polsce i są zarejestrowani w systemie ubezpieczeń społecznych ZUS, osiągnęła imponujący poziom przekraczający 1,13 miliona osób. Ta liczba wzrosła o ponad 10 tysięcy w porównaniu do końca ubiegłego roku. Szczególnie zauważalna jest obecność pracowników z Ukrainy, których liczba przekracza 762 tysiące, co stanowi zdecydowaną większość. Wraz z nimi, znaczącą grupę tworzą pracownicy z Białorusi oraz Azji.

Pracownicy zagraniczni w Polsce według narodowości

Województwo mazowieckie szczyci się największą liczbą zarejestrowanych cudzoziemców, gdzie ubezpieczonych jest ponad 323 tysiące osób. Dominują tu obywatele Ukrainy, których liczba wynosi blisko 186 tysięcy. Kolejne miejsca zajmują Białorusini z liczbą blisko 48,4 tysiąca oraz obywatele Indii i Wietnamu, co świadczy o znacznej różnorodności narodowości pracujących w regionie.

Pracownicy zagraniczni w województwie mazowieckim według narodowości

Pomimo dominacji ukraińskiej, rosnące liczby innych narodowości, jak pracownicy z Białorusi czy różnych krajów azjatyckich, są dowodem na to, że Polska staje się coraz bardziej wielokulturowym miejscem pracy. Rzecznik ZUS podkreśla, że faktyczna liczba obcokrajowców może być jeszcze większa, biorąc pod uwagę osoby pracujące nieoficjalnie lub na umowy cywilnoprawne, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Warto też zwrócić uwagę na trend zakładania działalności gospodarczych przez cudzoziemców, co dodatkowo dynamizuje lokalny rynek pracy. Na Mazowszu ponad 18 tysięcy cudzoziemców prowadzi własne firmy, z czego najwięcej to obywatele Ukrainy i Białorusi. Ogólnopolskie dane wskazują, że prawie 58 tysięcy cudzoziemców w całym kraju decyduje się na samodzielne prowadzenie biznesu, co jest istotnym wskaźnikiem ich integracji ekonomicznej w Polsce.

Podobne wpisy