Pracownicy z Azji

Pracownicy z Azji na rynku pracy w Polsce

Pracownicy z Azji stają się coraz bardziej dostrzegani przez pracodawców w Polsce. Wzrastająca rekrutacja z tego regionu świata podkreśla znaczenie otwarcia rynków i globalizacji. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aktualne na dzień 30.03.2024, pokazują znaczny wzrost liczby legalnie zatrudnionych obywateli azjatyckich, co odgrywa kluczową rolę w dynamice polskiego rynku pracy.

1. Pracownicy z Azji Środkowej

Lista krajów:

 • Kazachstan
 • Kirgistan
 • Tadżykistan
 • Turkmenistan
 • Uzbekistan

Charakterystyka regionu: Azja Środkowa, często określana jako region byłych republik radzieckich, posiada bogatą historię związaną z Związkiem Radzieckim. W przeszłości te kraje były integralną częścią sowieckiego imperium, co wpłynęło na ich kulturowe, językowe i polityczne powiązania. Dzisiaj, mimo że są niepodległe, rosyjski pozostaje dominującym językiem komunikacji, co ułatwia współpracę z rosyjskojęzycznymi pracodawcami.

Dane ZUS:

 • Kazachowie: 4,198 osób
 • Kirgizi: 2,064 osób
 • Tadżykowie: 1,060 osób
 • Turkmeni: 2,867 osób
 • Uzbecy: 7,322 osób
Pracownicy z Azji Środkowej

2. Obywateli krajów Azji Południowej

Lista krajów:

 • Indie
 • Nepal
 • Bangladesz
 • Pakistan
 • Bhutan
 • Malediwy

Charakterystyka regionu: Azja Południowa jest zróżnicowana kulturowo i religijnie, jednak większość krajów tego regionu to członkowie Wspólnoty Narodów, organizacji zrzeszającej głównie byłe terytoria brytyjskie. Związki te sprzyjają utrzymaniu angielskiego jako języka współpracy międzynarodowej, co ułatwia komunikację w procesie rekrutacji. Dzięki wspólnym korzeniom kolonialnym, kraje te dzielą również podobieństwa w systemach prawnych i administracyjnych.

Dane ZUS:

 • Hindusi: 20,559 osób
 • Nepalczykowie: 7,242 osób
 • Banglijczycy: 5,100 osób
 • Pakistańczycy: 1,591 osób
 • Bhutańczycy: 8 osób
 • Malediwczycy: 3 osoby
Pracownicy z Azji Południowej

Pracownicy z Azji stanowią coraz bardziej znaczący segment rynku pracy w Polsce, co widoczne jest w rosnących statystykach ZUS. Rekrutacja pracowników z Azji Środkowej i Południowej oferuje dostęp do szerokiej grupy potencjalnych pracowników, którzy przynoszą ze sobą różnorodność umiejętności i doświadczeń. Zrozumienie tła kulturowego i historycznego tych regionów może pomóc w skuteczniejszym angażowaniu i integrowaniu tych pracowników w polskim środowisku pracy.

Pracownicy z Azji znajdują zatrudnienie w Polsce w różnych sektorach gospodarki, ale szczególnie licznie są obecni w branżach takich jak produkcja, budownictwo oraz rolnictwo. W sektorze produkcyjnym często pracują w fabrykach zajmujących się montażem komponentów elektronicznych lub w przemyśle ciężkim. Budownictwo również przyciąga wielu pracowników azjatyckich, oferując zatrudnienie przy dużych projektach infrastrukturalnych i mieszkaniowych. Rolnictwo, z kolei, zatrudnia ich głównie sezonowo, w pracach związanych z uprawą i zbiorami. Ponadto, rosnąca liczba pracowników z Azji znajduje zatrudnienie w sektorze usług, zwłaszcza w gastronomii oraz hotelarstwie, gdzie wykorzystywane są ich umiejętności kulinarne i gościnność

Podobne wpisy