Pracownicy z Ukrainy w Polsce – Duża Nowelizacja Przepisów od 1 lipca 2024 r.

Pracownicy z Ukrainy w Polsce – Duża Nowelizacja Przepisów od 1 lipca 2024 r.

W dniu 7 czerwca 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw 11 czerwca 2024 r. i wprowadza szereg zmian.

Legalność pobytu i przedłużenie pomocy

Nowelizacja ustawy przedłuża okres obowiązywania tymczasowej ochrony dla obywateli Ukrainy, który zgodnie z wcześniejszymi przepisami miał zakończyć się 30 czerwca 2024 r. Teraz okres ten zostanie przedłużony do 30 września 2025 r., zgodnie z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2023/2409 z dnia 19 października 2023 r. Ochrona tymczasowa będzie obowiązywać do 4 marca 2025 r., a dodatkowe przepisy ustawy zapewniają, że instytucje uregulowane w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. będą funkcjonować do końca września 2025 r.

Rozszerzenie zakresu ustawy pomocowej

Nowelizacja rozszerza zakres podmiotowy ustawy o pomoc o małoletnie dzieci obywateli Ukrainy oraz małoletnie dzieci małżonków obywateli Ukrainy, które same nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego. Oznacza to, że więcej osób będzie mogło korzystać z instytucji pomocowych przewidzianych w ustawie.

Szczegółowe zmiany w przepisach

Ustawa wprowadza wiele szczegółowych zmian, które mają na celu uszczelnienie systemu udzielania pomocy oraz dostosowanie przepisów do aktualnych potrzeb. Oto najważniejsze z nich:

  1. Wyłączenie z zakresu ustawy dzieci urodzonych na terytorium RP, jeżeli ich ojcem jest obywatel polski lub innego państwa UE.
  2. Zmiana terminu na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR z 30 dni na „niezwłocznie po przybyciu”.
  3. Obniżenie wieku osób, od których pobierane są odciski palców z 12 do 6 lat.
  4. Powrót do zasady potwierdzania tożsamości wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu podróży.
  5. Uszczelnienie systemu udzielania pomocy w miejscach zbiorowego zakwaterowania.
  6. Zmiany w zakresie dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy.

Zmiany w dostępie do rynku pracy

Ustawa zmienia zasady dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy. Obecnie obywatel Ukrainy może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, pod warunkiem złożenia powiadomienia przez pracodawcę w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy. Nowe przepisy skracają ten termin do 7 dni i wprowadzają obowiązek złożenia kolejnego powiadomienia w przypadku zmiany warunków zatrudnienia, takich jak rodzaj umowy, stanowisko, wymiar czasu pracy czy wynagrodzenie.

Zmiany w systemie edukacji

Nowelizacja ustawy wprowadza również zmiany w zakresie systemu edukacji. Obywatele Ukrainy będą mogli uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach z języka polskiego przez okres 36 miesięcy. Ponadto, uczniowie z Ukrainy będą zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2024/2025.

Zmiany w systemie opieki zdrowotnej

Ustawa przedłuża okres, w którym obywatelom Ukrainy przysługuje dostęp do świadczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych i socjalnych, oraz możliwość pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Dodatkowo, wprowadzono przepisy umożliwiające obywatelom Ukrainy uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej na warunkach uproszczonych.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy z dnia 15 maja 2024 r. wprowadza szereg zmian, które mają na celu ułatwienie zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce, a także zapewnienie im niezbędnej pomocy i wsparcia. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem kilku artykułów, które wejdą w życie w innych terminach. Dzięki tym zmianom, obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać i pracować w Polsce, a także korzystać z szerokiego zakresu świadczeń i usług.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw – Dziennik Ustaw z 11 czerwca 2024 r., poz. 854.

Podobne wpisy